Adriana-Doina Pană, ministrul Apelor și Pădurilor: „Ar fi păcat ca un drept câștigat acum, după ani de tergiversări și indecizii, să nu fie folosit.”

pine forest 167504 960 720

Proprietarii privați de pădure situată în zone protejate unde există restricții în recoltarea lemnului pot obține compensații financiare, care se acordă pe baza mai multor documente. Ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana-Doina Pană, face un apel către potențialii beneficiari să își folosescă dreptul pe care îl au în premieră în România din acest an și să solicite banii ce li se acordă ca justă compensare pentru că nu se pot bucura de uzufructul proprietății lor.
Conform unei hotărâri adoptate de Guvernul României la 30 iunie a.c., proprietarii privați, persoane fizice și juridice (societăți comerciale, asociații de proprietari de pădure, composesorate, obști, biserici, școli etc.), care au în proprietate păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricții de mediu aplicabile activităților forestiere, pot beneficia de compensații bănești din partea statului.
Reamintim că, pentru anul 2017, cererile pentru obținerea compensațiilor financiare se depun – de proprietarii de păduri din zone protejate – împreună cu toată documentația solicitată, la sediul Gărzii Forestiere de care aparțin, până la data de 30 septembrie.
„Ar fi păcat ca un drept câștigat acum, după ani de tergiversări și indecizii, să nu fie folosit. Îi îndemn pe toți cei care au dreptul, potrivit hotărârii Guvernului României, să primească bani pentru că sunt privați de dreptul de a-și valorifica resursele de pe propriile proprietăți, să nu stea pe gânduri și să acționeze. Mai au la dispoziție doar câteva zile în care pot solicita banii pentru anul 2017. Îmi doresc ca toți cei care au acest drept să se bucure de el!”, declară Adriana-Doina Pană, ministrul Apelor și Pădurilor.
Lista documentelor necesare pentru întocmirea dosarului cuprinde cererea pentru acordarea unor compensaţii proprietarilor de păduri, pentru suprafeţele delimitate de protecţie a naturii, cu restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, pentru anul/perioada solicitată, care trebuie depusă la structura teritorială de specialitate din subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) fişa de calcul pentru acordarea de compensaţii proprietarilor de păduri, pentru suprafeţele delimitate de protecţie a naturii, cu restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, pentru anul/perioada solicitată întocmită de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b) copie a documentului de proprietate asupra pădurii, certificată de ocolul silvic care asigură
administrarea/serviciile silvice;
c) copie a contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz certificată de ocolul silvic;
d) copie a descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;
e) certificat de cazier judiciar;
f) aviz din partea ocolului silvic care efectuează administrarea sau servicii silvice, după caz, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 6 lit. e), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;
g) declaraţie pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor de la art. 3 alin. (6) și (8)din respectiva Hotărâre a Guvernului.

Despre Noi

Ardeleanul.info isi propune sa fie site-ul cel mai bun in domeniul de actualitate rurala. Site-ul a fost infintat in anul 2015 din initative prietenesti si doreste sa aduca informatia utila spre utilizator intr-un mod simplu, ferm si corect. 

Contact

Pentru orice intrebare sau informatie va stam la dispozitie la: 

Tel: 0749315937

Mail: redactia@ardealul.info

Link-uri utile

Mai jos aveti cateval ink-uri utile din domeniul rural: 

http://www.madr.ro

http://www.apia.org

http://www.ansvsa.ro